Hola!

Vaig estudiar Il·lustració a l’Escola d’Art i 

Disseny de Sant Cugat i posteriorment

 he seguit la meva formació en aquest

 camp a l'Escola de la Dona i a l'escola 

CIFO d'Hospitalet.

M'agrada jugar amb els conceptes de 

definició i insinuació, allò evident i allò 

que necessita de la visió de 

l'espectador per a poder ser complert. 


Adoro el llapis i la combinació de taca i línia, 

així com la monotípia i el gravat tot i 

 que gaudeixo experimentant 

 tècniques i buscant 

noves formes d'expressió. 

Hi!

I studied Illustration at the School of 

Art and Design 

in Sant Cugat and then I've followed my training 

in that area at  Escola de la Dona and 

CIFO d'Hospitalet.

I like playing with the concepts of 

definition and innuendo, with what is 

obvious and what needs for the viewer

 to be able to complete.


 I love the pencil and the combination of stain

    and line, as well as monotype and engraving 

        though which I enjoy experimentally techniques

     I am looking for new forms of expression.


estefaniazdv@gmail.com